page-b
 • 3Phase 4wire prepaid energy meter(remote)

  3 चरण 4wire प्रीपेड ऊर्जा मीटर (रिमोट)

  P चरण w वाइयर उर्जा मीटर (रिमोट) एक नयाँ उर्जा मापन उत्पादन हो जुन हाम्रो कम्पनीले जीबी / T17215.321-2008 र जीबी / T17215.323-2008 को प्राविधिक विशिष्टता अनुसार उत्पादन र उत्पादन गर्दछ। यस उत्पादनले विद्युतीय उर्जा मापन, डाटा प्रोसेसिंग, वास्तविक-समय अनुगमन, र जानकारी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यहरूको साथ ठूला-ठूलो एकीकृत सर्किटहरू र SMT प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ।
 • 3Phase 4wire prepaid energy meter(ic card)

  3 चरण 4wire प्रीपेड ऊर्जा मीटर (आईसी कार्ड)

  P चरण w वाइर प्रीपेड उर्जा मीटर (आईसी कार्ड) नयाँ ऊर्जा मापन उत्पादन हो जुन हाम्रो कम्पनीले जीबी / T17215.321-2008 र जीबी / T17215.323-2008 को प्राविधिक विशिष्टता अनुसार उत्पादन र उत्पादन गर्दछ। यस उत्पादनले विद्युतीय उर्जा मापन, डाटा प्रोसेसिंग, वास्तविक-समय अनुगमन, र जानकारी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यहरूको साथ ठूला-ठूलो एकीकृत सर्किटहरू र SMT प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ।
 • Single phase prepaid energy meter(ic card)

  एकल चरण प्रीपेड उर्जा मीटर (आईसी कार्ड)

  एकल चरणको प्रीपेड उर्जा मीटर (आईसी कार्ड) एक नयाँ ऊर्जा मापन उत्पादन हो जुन जीबी / T17215.321-2008 को प्राविधिक विवरण अनुसार हाम्रो कम्पनी द्वारा विकसित र उत्पादन गरिएको हो। यस उत्पादनले विद्युतीय उर्जा मापन, डाटा प्रोसेसिंग, वास्तविक-समय अनुगमन, र जानकारी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यहरूको साथ ठूला-ठूलो एकीकृत सर्किटहरू र SMT प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ।
 • Single phase energy meter(remote)

  एकल चरण उर्जा मीटर (रिमोट)

  एकल चरण इलेक्ट्रिक उर्जा मीटर (रिमोट) एक नयाँ ऊर्जा मापन उत्पादन हो जुन जीबी / T17215.321-2008 को प्राविधिक विवरण अनुसार हाम्रो कम्पनी द्वारा विकसित र उत्पादन गरिएको हो। यस उत्पादनले विद्युतीय उर्जा मापन, डाटा प्रोसेसिंग, वास्तविक-समय अनुगमन, र जानकारी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यहरूको साथ ठूला-ठूलो एकीकृत सर्किटहरू र SMT प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ।
 • Single phase energy meter(remote+module)

  एकल चरण उर्जा मीटर (रिमोट + मोड्युल)

  एकल चरण इलेक्ट्रिक उर्जा मीटर (रिमोट + मोड्युल) एक नयाँ ऊर्जा मापन उत्पादन हो जुन हाम्रो कम्पनीले GB / T17215.321-2008 को टेक्निकल विशिष्टताको आधारमा विकसित र उत्पादन गर्दछ। यस उत्पादनले विद्युतीय उर्जा मापन, डाटा प्रोसेसिंग, वास्तविक-समय अनुगमन, र जानकारी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यहरूको साथ ठूला-ठूलो एकीकृत सर्किटहरू र SMT प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ।
 • Single phase electronic energy meter(ic card)

  एकल चरण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर (आईसी कार्ड)

  एकल चरण इलेक्ट्रिक उर्जा मीटर (आईसी कार्ड) एक नयाँ ऊर्जा मापन उत्पादन हो जुन जीबी / T17215.321-2008 को प्राविधिक विवरण अनुसार हाम्रो कम्पनी द्वारा विकसित र उत्पादन गरिएको हो। यस उत्पादनले विद्युतीय उर्जा मापन, डाटा प्रोसेसिंग, वास्तविक-समय अनुगमन, र जानकारी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यहरूको साथ ठूला-ठूलो एकीकृत सर्किटहरू र SMT प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ।
 • Single phase electronic energy meter(ic card+module)

  एकल चरण इलेक्ट्रॉनिक उर्जा मीटर (आईसी कार्ड + मोड्युल)

  एकल चरण इलेक्ट्रिक उर्जा मीटर (आईसी कार्ड + मोड्युल) एक नयाँ ऊर्जा मापन उत्पादन हो जुन हाम्रो कम्पनीले जीबी / T17215.321-2008 को टेक्निकल विशिष्टताको आधारमा विकसित र उत्पादन गर्दछ। यस उत्पादनले विद्युतीय उर्जा मापन, डाटा प्रोसेसिंग, वास्तविक-समय अनुगमन, र जानकारी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यहरूको साथ ठूला-ठूलो एकीकृत सर्किटहरू र SMT प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ।
 • 3Phase prepaid energy meter(ic card)

  3 चरण प्रीपेड ऊर्जा मीटर (आईसी कार्ड)

  P चरण ऊर्जा मीटर (आईसी कार्ड) एक नयाँ उर्जा मापन उत्पादन हो जुन जीबी / T17215.301-2007, DL / T614-2007 र DL / T645-2007 को प्राविधिक विशिष्टता अनुसार हाम्रो कम्पनी द्वारा विकसित र उत्पादन गरिएको हो। यस उत्पादनले विद्युतीय उर्जा मापन, डाटा प्रोसेसिंग, वास्तविक-समय अनुगमन, र जानकारी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यहरूको साथ ठूला-ठूलो एकीकृत सर्किटहरू र SMT प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ।