page-b
  • concentrator

    गाढा

    DJGZ23-SW10 केन्द्रक सेन्वेई द्वारा विकसित नवीनतम स्मार्ट उत्पादन हो। यसले आधुनिक मोबाइल संचार टेक्नोलोजी, कम्प्युटर टेक्नोलोजी, पावर मापन टेक्नोलोजीको संयोजन गर्दछ। जीपीआरएस (सीडीएमए वा वायर्ड नेटवर्क) र निगरानी मास्टर स्टेशन अपनाउनुहोस् र टाढाको डाटा ट्रान्समिशन, द्रुत एडी नमूना द्वारा डाटा संकलन महसुस गर्न, र केन्द्रीय प्रोसेसरको अपरेशनबाट डाटा प्रोसेसिंग, डाटा रेकर्डिंग र डाटा भण्डारण महसुस गर्न।